Już jest 40 % dotacji na instalacje OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków w „Programie priorytetowym dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych

Zmiana wsparcia dla prosumentów OZE 21.06.2016

W odniesieniu do nowelizacji ustawy OZE z miesiąca lutego 2015 zmieni się wsparcie dla prosumentów. Proponowane taryfy gwarantowane, które miały wejść z dniem 1 stycznia 2016 roku zostają zmienione na tzw. opusty, czyli rozliczenie różnicy między ilością energii, którą wyprodukują

Dotacje dla Firm – 2016

Od 15-02-2016 rusza program BOCIAN i jest on dedykowany Firmą które chcą wybudować odnawialne źródło energii Wspierane projekty: – elektrownie wiatrowe o mocy >40 kWe do 3 MWe – systemy fotowoltaiczne o mocy >40 kWp do 1 MWp – pozyskiwanie

Ustawa OZE dla prosumenta i wytwórcy

Z dniem 20 lutego 2015 roku została uchwalona Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, którą 11 marca 2015 roku podpisał Prezydent Bronisław Komorowski. Wprowadza ona szereg zapisów ułatwiających i wspierających inwestycję w energię elektryczną produkowaną ze słońca. Jedną z istotnych form

Prosument, na ile wystarczy ?

NFOŚiGW najprawdopodobniej na początku 2015 roku uruchomi Program Prosument umożliwiający otrzymanie dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 40 kW dla osób fizycznych. Przeznaczone jest na to działanie 100 ml złotych.

Jakie kolektory słoneczne wybrać

Jak wiadomo NFOŚiGW na poczatku 2015 roku uruchomić Program Prosument umożliwiający otrzymanie dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób prywatnych w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. W nowym programie do

NFOŚiGW uruchomił 26 maja 2014 r. Program Prosument

NFOŚiGW uruchomił 26 maja 2014 r. Program Prosument umożliwiający otrzymanie dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 40 kW. Beneficjentami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego, które dokonują wyboru obiektów do montażu

WFOŚiGW w Łodzi uruchomił 40% dotacji

WFOŚiGW w Łodzi uruchomił program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych (II edycja) – ograniczenie niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Wysokość dotacji 40% Beneficjent: Osoba fizyczna nie prowadząca dzialalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania (woj.

Zasady doborów systemów fotowoltaicznych

Podejmując decyzję o budowie systemu fotowoltaicznego musimy odpowiedzieć sobie na kilka przytań. Przede wszystkim jakiego rodzaju musi być nasz układ, czyli: >>ongrid – podłączony do sieci z możliwością odsprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne >>offgrid – układ niezależny i