Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków w „Programie priorytetowym dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018”.

Forma dofinansowania to dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, który zostanie uruchomiony przez jeden z banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi.

Beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych położonych w województwie łódzkim.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 666 680 670