NFOŚiGW uruchomił 26 maja 2014 r. Program Prosument umożliwiający otrzymanie dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 40 kW.
Beneficjentami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego, które dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.