Zgodnie z nowymi zapisami ustawy OZE, które weszły w życie 01.07.2016 roku właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW uzyskają opust w stosunku 1 do 0,8, natomiast pozostali 1 do 0,7. Oznacza to, że nadmiar energii wyprodukowanej przez nasz system fotowoltaiczny będziemy mogli odebrać w ciągu roku od dystrybutora w wysokości 80% (do 10 kW) energii wprowadzonej.
W odniesieniu do takiego systemu rozliczenie może wyglądać następująco:
Dane:
Zapotrzebowanie naszego domu w energię rocznie- 3 500 kWh
Produkcja energii przez nasz układ fotowoltaiczny o mocy 3,64kW – 3 700 kWh
Zużycie energii na własne potrzeby 40% – 1480 kWh
Nadwyżka energii oddana do sieci dystrybutora – 2 220 kWh
Zgodnie z nowelizacją 80% opustu na energię odebraną – 1776 kWh
Ilość energii jaką należy zakupić : 3500kWh-(14800 kWh+1776kWh)= 244 kWh

Względy ekonomiczne:
Obecny rachunek za prąd przed montażem instalacji fotowoltaicznej: 3500kWh * 0,65 = 2 275,00 zł
Koszt stałe (roczne) : 200 zł
Koszt energii jaką należy zakupić : 244kWh * 0,65zł/kWh = 158,60 zł
Oszczędności : 1 916,40 zł