NFOŚiGW najprawdopodobniej na początku 2015 roku uruchomi Program Prosument umożliwiający otrzymanie dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 40 kW dla osób fizycznych.
Przeznaczone jest na to działanie 100 ml złotych. Postanowiliśmy przybliżyć na ile instalacji mogą wystarczyć przeznaczone środki.

Przyjmując dla domu jednorodzinnego:
>> moc instalacji fotowoltaicznej 3kW
>> koszt całkowity instalacji 24 tyś złotych
>> kwota dotacji 9 600 złotych

Dzieląc wielkość przeznaczonych środków, czyli 100 mln przez kwotę dotacji 9 600 zł daje 10 416 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW.
Biorąc pod uwagę , iż od listopada 2013 roku do lipca 2014 roku zainstalowano ponad 10 000 instalacji kolektorów słonecznych w programie 2010-2014 NFOŚiGW można wnioskować o bardzo krótkim czasie skorzystania z dotacji.