Z dniem 20 lutego 2015 roku została uchwalona Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, którą 11 marca 2015 roku podpisał Prezydent Bronisław Komorowski. Wprowadza ona szereg zapisów ułatwiających i wspierających inwestycję w energię elektryczną produkowaną ze słońca. Jedną z istotnych form wsparcia są tzw. taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy odpowiednio do 3 i do 10 kW za sprzedaż do sieci produkowanej w nich energii. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej instalacji przez 15 lat od momentu jej uruchomienia. Stawkę jaką otrzyma przysłowiowy Kowalski za odsprzedaną energię elektryczną z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej panele fotowoltaiczne (tylko dla pierwszych 300 MW zainstalowanych instalacji) to:
– energia z instalacji fotowoltaicznej – 0,75 zł za 1 kWh.
dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW zainstalowanych instalacji):
– energia z instalacji fotowoltaicznej – 0,65 zł za 1 kWh
Kolejną i bardzo istotną formą wsparcia dla osób, które posiadają lub będą instalowały własne systemy fotowoltaiczne jest zmiana stawki za 1 kWh odsprzedaną do sieci. Nadwyżki nieskonsumowanej energii sprzedamy nie za 80% lecz 100% tzw. ceny rynku konkurencyjnego energii elektrycznej.
Ustawa OZE wprowadza również zmianę rozliczania się z dotychczasowym dostawcą energii. Zostaje wprowadzony tzw. net-metering, czyli rozliczenie różnic energii pobranej z sieci do jej wprowadzonej w okresie półrocznym.
Dla Prosumenta (producent i konsument w jednej osobie) , czyli osoby fizycznej ustawa pozwala na inwestycję w systemy fotowoltaiczne bez jakichkolwiek nakładów. Najważniejsze z nich to :
– brak wymogu prowadzenia działalności gospodarczej
– zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
– zwolnienie z opłaty przyłączeniowej do sieci systemu fotowoltaicznego
– przyłączenie instalacji fotowoltaicznej odbywa się tylko na zgłoszenie
– brak opłat związanych z wymianą licznika dwukierunkowego
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą nowe zapisy Ustawy pozwalają korzystać ze 100 % ceny rynku konkurencyjnego energii elektrycznej dla 1 kWh wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej. Kolejnym elementem wsparcia dla wytwórców energii są tzw. zielone certyfikaty. Od 1 stycznia 2016 r. system zielonych certyfikatów zostanie zastąpiony przez system aukcyjny. Inwestorzy, którzy do tego czasu nie zdążą uruchomić swoich projektów, będą musieli zgłosić się do aukcji. Natomiast uruchomienie projektów jeszcze w ramach systemu zielonych certyfikatów da inwestorom wybór czy pozostać na zielonych certyfikatach, czy przejść na system aukcyjny, poprzez zgłoszenie się do odrębnych aukcji realizowanych wyłącznie dla projektów uruchomionych jeszcze w ramach starego systemu. Zapis ten Ustawy OZE jest dużym atutem przy podjęciu decyzji o inwestycji w 2015 roku. Ważnym czynnikiem jaki ma wpływ na opłacalność inwestycji jest brak opłat związanych z uzyskaniem koncesji oraz bezpłatne przyłączenie do sieci odbiorczej. Wytwórca ma możliwość odliczenia podatku VAT od wartości brutto instalacji oraz obniżenie podstawy opodatkowania amortyzując instalację.
Od marca 2015 roku ruszyły dotacje w wysokości 40% na kolektory słoneczne oraz na systemy fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań możemy obniżyć , a nawet zredukować koszty przygotowania ciepłej wody do 80%, centralnego ogrzewania do 30%, czy poboru energii z sieci elektrycznej do minimum.

Proces uzyskania dotacji:
– bezpłatne spotkanie z naszym przedstawicielem
– akceptacja oferty
– przygotowanie projektu instalacji oraz certyfikatów
– złożenie dokumentów do banku
– podpisanie umowy przez klienta z bankiem
– wykonanie instalacji do tygodnia czasu
– bank rozlicza się z naszą firmą i do 2 miesięcy następuje przelanie dotacji dla klienta

Całość operacji związanej z dotacją i instalacją własnej elektrowni słonecznej, instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb domu, budynku gospodarczego zajmuje zaledwie 14 dni. Zwrot z inwestycji to tylko 5- 6 lat natomiast pozostałe lata to dla inwestora czysta oszczędność i brak rachunków za prąd w przypadku systemu fotowoltaicznego, natomiast systemu solarnego 80% oszczędności na C.W.U. oraz brak obsługi i wygoda. Zważywszy na bardzo długie gwarancje jakie producenci dają na kolektory słoneczne (10-15 lat), panele fotowoltaiczne (25 lat) czy inwertery (25 lat) mamy pewność trwałości naszej inwestycji i długotrwałego przychodu. Jak każda instalacja musi zostać wykonana solidnie i przez wykwalifikowanego instalatora. Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych, co wpływa na konkurencyjność cen. Posiadamy Certyfikat Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego jako Certyfikowany Instalator Odnawialnych Źródeł Energii.

Przykładowy koszt instalacji fotowoltaicznej dla domku jednorodzinnego:
Rachunek energii w domku jednorodzinnym – 300 zł/ 2 miesiące
1800 zł/ 12 miesięcy
Zapotrzebowanie roczne na energię – 2900 kWh
Koszt instalacji – 19 500 zł
Dofinansowanie – 7560 zł
Koszt klienta – 11 940 zł
Zwrot z inwestycji po 6 latach
19 następnych lat to darmowa energia dla naszego domku jednorodzinnego (zysk 34 200 zł)