WFOŚiGW w Łodzi uruchomił program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych (II edycja) – ograniczenie niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Wysokość dotacji 40%
Beneficjent:

  • Osoba fizyczna nie prowadząca dzialalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania (woj. łodzkie)

Koszty kwalifikowane

  • zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych m.in. kotły, palniki, pompy ciepła oraz wykonanie i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.u.w.(z wyłaczeniem kosztów zakupu grzejników)

Koszty kwalifikowalne za ww. prace nie mogą przekroczyć:

  • dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800 zł/kW mocy znamionowej
  • dla kotłowni opalanych biomasą – 1 000 zł/kW mocy znamionowej
  • dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2 000 zł/kW mocy znamionowej