W odniesieniu do nowelizacji ustawy OZE z miesiąca lutego 2015 zmieni się wsparcie dla prosumentów. Proponowane taryfy gwarantowane, które miały wejść z dniem 1 stycznia 2016 roku zostają zmienione na tzw. opusty, czyli rozliczenie różnicy między ilością energii, którą wyprodukują z instalacji fotowoltaicznej, a tą którą pobrali z sieci energetycznej
Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kWp uzyskają opust w stosunku 1 do 0,8, natomiast pozostali 1 do 0,7.